• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

A.K.B - Bucovina

akb

Asociaţia  Kinetoterapeuţilor din Bucovina (AKB) a fost constituită la data de 01.06.2011 şi are un caracter apolitic, nonprofit. Este afiliata la FRAK (Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie) din octombrie 2011.

Scopul principal al asociaţiei este organizarea şi promovarea relaţiilor profesionale şi sociale ale membrilor săi în contextul activităţii de menţinere a sănătăţii (kinetoprofilaxie) şi de combatere a afectiunilor (fiziokinetoterapie) în rândul populaţiei cu ajutorul mijloacelor specifice acestor specialităţi.

AKB militează pentru ca rolul specialistului în fiziokinetoterapie şi kinetoterapie să se poată împlini integral în societate (în instituţii de stat sau particulare), iar prestigiul profesional al acestuia să fie consolidat şi recunoscut adecvat în domeniul recuperării şi păstrării sănătăţii.

Consiliul director şi membrii asociatiei îşi propun să acţioneze pentru promovarea acestei categorii profesionale, să organizeze activităţi de perfecţionare şi să colaboreze în acest scop cu celelalte asociaţii din ţară şi/sau străinătate. Facilitarea integrării profesionale a tinerilor absolvenţi şi consilierea debutanţilor reprezintă alte obiective pe care le avem în atenţie.

Menţinerea legăturii între membrii asociaţiei, între aceştia şi colectivul de conducere este o condiţie esenţială pentru a fi permanent informaţi despre problemele specifice domeniului.

Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de interesul, susţinerea, implicarea şi participarea fiecărui membru în acţiunile propuse. Fiecare categorie profesională are obligaţii şi drepturi specifice care, printr-un efort comun, se pot exercita pe deplin, răspunzând aşteptărilor societăţii, dar rezolvând şi interesele personale ale fiecărui membru.

 Dezvoltarea relaţiilor colegiale cu celelalte asociaţii din ţară va contribui la consolidarea statutului profesional şi la exercitarea unui rol eficient în societate al specialiştilor în kinetoterapie, ce vor obţine astfel preţuirea pe care o merită cu adevărat.

Consiliul Director

Preşedinte :

Kt. drd.  Danelciuc Francisc Tadeus,

Vicepreşedinte al Federaţiei Române a Asociaţiilor de Kinetoterapie

Vicepreşedinte:
Lector Dr. Bîlha Neli Claudia
Kt. Constantinescu Mihai

Secretar:  

Kt. Oltean Anca

Educatie continua – Cursuri

Asociatia Kinetoterapeuţilor din Bucovina – organizează din decembrie 2011  cursuri (workshop-uri) de educaţie continu, având drept scop creşterea nivelului de pregatire profesională, interrelationare cu specialişti ai domeniului medical – fiind invitate persoane (medici, profesori) cu solide cunostinte şi o bogată experienţă (internă şi internaţională) în domeniul fiziokinetoterapiei.

Asociaţia Kinetoterapeuţilor din Bucovina

 

Date de contact

Danelciuc Francisc Tadeus – 0723680492, danelciuc_tadeus@yahoo.com

Constantinescu Mihai -  0744626204

 

Str. Universităţii, nr. 13, corp K, sala 208-209, municipiul  Suceava, jud.: Suceava, Romania

e-mail: kinetobucovina@yahoo.com

www.kinetobucovina.ro